Praha 10 hledá podobu starých Malešic v dialogu s jejich obyvateli

08.04.2014 22:54

Před dvěma lety začala Praha 10 do obnovy veřejných prostranství systematicky zapojovat své obyvatele. Vedle revitalizace centra Cíl nebo zlepšení Kubánského náměstí nyní přišla řada zamyslet se nad budoucí podobu okolí Malešického náměstí. V průběhu dubna městská část pořádá průběhová a pracovní setkání nad hodnotami a problémy této unikátní části města. Také na základě zjištěných skutečností budou vypracovány návrhy na možné změny. 
 
Malešické náměstí s kapličkou Sv. Václava a přilehlá zástavba tvoří historické jádro starých Malešic. Kdysi klidná periferie Prahy s původní venkovským charakterem je dnes obklopena okolní výstavbou a včleněna do prostředí města. Záměrem Prahy 10 je celková revitalizace veřejného prostoru Malešického náměstí a jeho okolí. Pro snížení počtu aut projíždějících starými Malešicemi je důležitá dopravní politika velké Prahy. V současné době magistrát hledá úspornější alternativy k dosud zamýšlené podobě městského okruhu. V oblasti starých Malešic se i nadále počítá s výrazným zklidněním dopravy.
 
V letošním roce by městská část ráda nechala vypracovat různé varianty budoucí podoby této specifické části Malešic. Aby Praha 10 dokázala správně určit zadání, potřebuje znát řadu souvislostí a zejména názorů místních obyvatel. Tyto podněty se stanou důležitým podkladem pro práci architektů. Participace se zaměřuje na to, co projektanti potřebují vědět, aby mohli kvalitně odvést svou odbornou práci a naplnit potřeby lidí. Přípravou podkladů pro vytvoření variant však zapojení obyvatel neskončí. Až budou vypracovány konkrétní návrhy, zorganizuje praha 10 další setkání, na kterém budou lidé různé varianty hodnotit.
 
Ve středu 9. dubna dopoledne a pondělí 14. dubna odpoledne uspořádají pracovníci městské části tzv. průběhová setkání s obyvateli. Na místě, kudy prochází velký počet místních (konkrétně naproti malešické Bille), postaví stan se čtyřmi plachtami. Pracovníci MČ se budou ptát, jaké problémy ve starých Malešicích lidé vidí a jaké pozitivní hodnoty tato část města má. Dále se vyptají na aktivity, které do Malešic patří a měly by tam probíhat. Poslední plachta zaznamená vítaný charakter místa - celkový pocit, který by z území starých Malešic jeho obyvatelé i návštěvníci chtěli mít. Získané podněty poté v pondělí 28. dubna obyvatelé dále rozpracují na večerním setkání v hotelu Baroko.
 

  • Průběžné setkání, středa 9. dubna, 8 – 13 hodin, pondělí 14. dubna, 13 -18 hodin, stánek MČ naproti malešické Bille
  • Večerní setkání, pondělí 28. dubna od 18 hodin, hotel Baroko, Tomsova 11/13, Malešice

 
Mgr. Michal Křivohlávek, Ph.D.
koordinátor komunikace s občanskými sdruženími
Oddělení kultury a projektů