Český rok v Malešicích

23.04.2013 21:07

 

 

Ve spojitosti se základním posláním našeho občanského sdružení -  ve znovuoživení občanské pospolitosti, ve snaze zachránit Milíčovu modlitebnu jako prostor pro místní a komunitní rozvoj a provozovat zde Společensky – kulturně – duchovní centrum KAPLE – vytvořili jsme dramaturgickou řadu pořadů, které principielně naznačují, jakým směrem bychom program v Kapli chtěli vést. Záměrem je oslovit širokou diváckou obec a proto program chceme koncipovat jako všeobecnou oslavu v rámci tradic Českého roku.

Kulturní akce ukážou tradiční zvyky, hry a zábavy českého venkova v novém světle a měly by jednak podnítit kreativitu diváků, jednak nabídnout prostor zajímavým mladým tvůrcům.

Lednový průvod světel (6. leden 2013) bude metaforou radosti ze záchrany božského dítěte s poselstvím, že každé dítě je dar. (foto na https://cms.kaple-rektorska.webnode.cz/fotogalerie/) 

Březnová Smrtná neděle (23. března 2013) je spojena s vynášení Morany, jako symbolu odcházející zimy. Následné vítání jara bude propojeno s obrazem velikonočního mystéria – zpívané a scénické Pašije se uskuteční u výklenkové barokní kapličky, se zobrazením Golgoty.

(Foto:https://cms.kaple-rektorska.webnode.cz/fotogalerie/#morana69-1-jpg)

Podzimní oslava (22. listopad 2013) svátku všech hudebníků bude mít podobu Koncertu k poctě sv. Cecílie.

Věříme, že příští rok pokročíme v naší snaze oživit malešický kulturní život a budeme ho moci radostně ukončit společně oslavenými Vánoci (25. prosinec 2013) společným ekumenickým setkáním a uvedením Mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Milíčově modlitebně.

                                                                                                                               

Akce budou pořádané o. s. KAPLE REKTORSKÁ pro občany Prahy 10 a širokou veřejnost /pro děti a rodiče/ v rámci celého kalendářního roku 2013.