Akce druhé půlky listopadu:

25.11. 2021 

Občanská iniciativa Společně pro Desítku a Galerie CANEVALLE

Dům čtení Ruská - Městská knihovna -Ruská 192 – Praha 10

VÝSTAVNÍ PROGRAM galerie Canevalle vznikl s podporou MČ Praha 10.

 

 

24. 11. 2021  Prezentace publikace CÍSAŘ VE SVĚTĚ ve spojitosti s vystoupením lektorky kurzů o respektujícím přístupu u pacientů s Aspergerovým syndromem v KC Jablíčkov.

Akce se uskuteční v produkci Kaple Rektorská, z. s. v rámci projektu Malešický literární salon, ve spolupráci s Rodinným a komunitním centrem Jablíčkov a podporou MČ Praha 10.  www.cisarvesvete.cz

 

audio_Canevalle 2020.m4a (9,4 MB)

 

On-line výstava "Kde domov můj?"

Dočasnou náhradu výstavy Teodora Durakoviće v Domě čtení se stává digitální rekonstrukce expozice téže výstavy v kapli sv. Václava -  dostupná zde

 

PDK bude součástí Noci divadel 2020

sledujte: https://www.nocdivadel.cz/

V této nepřehledné době se děje mnoho věcí, na které je nutné reagovat jinak, alternativně.

PRAŽSKÁ (Vršovická) DIVADELNÍ KOVÁRNA

Přehlídka amatérského divadla, 6., 7., a 8. 11. 2020 online na stránkách:
https://kaple-rektorska.webnode.cz/prazska-divadelni-kovarna/

                                                                                                                a

                                                                          https://www.facebook.com/divadelni.kovarna

 

Odkazy na jednotlivá představení najdete na uvedených stránkách

 

v čase konání festivalu,  některé jsou veřejně přístupné už teď.

 

Když nemůžete jít do divadla, přichází divadlo za Vámi.

 

 

Po jejich shlédnutí jednotlivých inscenací, se můžete

 

 v konkrétním čase připojit k videokonferencím, zde:

 

https://cesnet.zoom.us/j/9635708913#success 

 

 

 

 

Tak už je to veřejně potvrzeno: projekt "Canevalle- Oživme Malešický zámek" má podporu vlastníka objektu, Magistrátu hlavního města Prahy

Podívejte se na pořad  České televize Z METROPOLE, 

reportáž Oživení Malešického zámku můžete vidět zde

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaple Rektorská, z.s. jedeme dál

na koni jménem Canevalle, koni mladém a plném síly a naděje.

Abychom naše přání oživit Malešický zámek dovedli ke zdárnému konci, potřebujeme Vaši pomoc.

V Malešicích běží dotrazníkové řízení,odpovězte na anketu
"Kultura a volný čas v Malešicích" ZDE: https://pruzkumy.strategieprodesitku.cz/index.php/195357

Naší dárcovskou kampaň naleznete na adrese https://www.darujme.cz/projekt/1202154

Na obrázku může být: outdoor a text

 
 
 

ČINNOST SDRUŽENÍ - chronologie

Vážení přátelé, příznivci našeho spolku, milí obyvatelé P10, sousedé...

Od času, co jsem objevila za zavřenými vraty značně zdevastovanou sakrální stavbu, uplynulo už dvanáct let. Bylo to nejprve pátrání osobní, po čase založení sdružení a společná snaha inspirovat místní komunitu k zájmu o Milíčovu modlitebnu, která stojí v Rektorské ulici v pražských Malešicích. Setkávali jsme se, nosili na Tři krále ulicemi světla, psali na úřady, žádali o přijetí... No nic, bylo toho mnoho, záznamy o akcích a aktivitách jsou v různých sekcích našeho webu.

Veškeré snahy našeho společenství - KAPLE REKTORSKÁ, z. s. - vedly k záchraně Milíčovy modlitebny pro zdejší obyvatele nejen jako církevního stánku, ale i prostoru pro místní a komunitní rozvoj. Po převzetí objektu Ochranovským sborem při ČCE byl jeden ze stěžejních cílů splněn, a tudíž základem naší další činnosti bude trvale přispívat k odpovědnému a kreativnímu řešení problémů spjatých s nekontrolovatelným rozvojem lokality, ve ktere  žijeme, s ochranou kulturního dědictví a s organizováním kulturních a komunitních akcí.

Mnoho lidí v Malešicích a v Praze 10 spojuje kostel na kopci, nedaleko Domova seniorů Malešice, do dneška s naším spolkem. MILÍČOVA MODLITEBNA je stále naší srdcovou záležitostí, nicméně jmenovaný kostel je majetkem Ochranovského sboru při ČCE. Paní farářka a její spolupracovníci tady od prosince 2017 utečňují bohoslužby a kulturní program pro děti i dospělé.

Ano, Kaple Rektorská je stále - i po dosažení základního cíle - značkou pro záchranu památek, pro organizování kulturních akcí a diskusních setkání, jak v Malešicích, tak v celé Praze 10. K těmto aktivitám časem přibudly nové výzvy a iniciativy. V minulém, památečním roce 100. výročí ČSR, jsme uskutečnili mnoho pořadů, které připomněly tuto významnou skutečnost.

Pro školy to bylo celkem 54 pořadů s názvem Jejich stopy jsou hodny následování, které navštívilo cca 1500 žáků ze všech ZŠ Prahy 10 /uskutečnily se v Trmalově vile a ve WALDÉSOVĚ MUZEU/. Cyklus podpořila MČ Praha 10.

Pro veřejnost jsme připravili setkání s osobnostmi První republiky, kteří žili v místech dnešní Prahy.: u Hlavovy vily, kde žil básník V. Holan, v sochařském ateliéru L. Šalouna, chodili jsme po adresách Bardů z Vinohrad, spolu s Básníky z naší čtvrti jsme připravili řadu čtení, jak na sousedském festivalu Zažít město jinak, tak na dalších místech P10, spolu s obyvateli Malešic jsme sázeli památní svatováclavský dub, aj .

Pořady bylo možné připravit a úvést jen s podporou MHMP a MČ P10.

 

Vážení přátelé,
zanedlouho bude v Malešicích otevřena Milíčova modlitebna.
Oprava se povedla, jsem šťastná! 3.12. se v MM sejdeme. 

Veškeré snahy našeho společenství vedly k záchraně Milíčovy modlitebny( v Rektorské ulici), která byla původním majitelem ČCE odsouzena k demolici, a získat ji pro zdejší obyvatele nejen jako církevní stánek, ale i prostor pro místní a komunitní rozvoj.  
Po převzetí objektu Ochranovským sborem při ČCE byl jeden ze stěžejních cílů splněn,  a tudíž základem naší další činnosti bude trvale přispívat k odpovědnému a kreativnímu řešení problémů spjatých s nekontrolovatelným rozvojem lokality, ve které žijeme.
Spolek chce inspirovat a aktivovat občany k poznávání a ochraně přírodních a kulturních památek, přinášet do jednotlivých lokalit Prahy 10 kulturu a živé umění a v neposlední řadě bude všemožně a aktivně usilovat o vytvoření společenského a komunitního centra v Malešicích, a tak přispívat ke vzkříšení ducha tohoto místa a k oživení lidské a sousedské pospolitosti v této části Prahy.

 

Rok se s rokem sešel a byl tady konec Vánoc a svátek Tří králů a s ním již tradičně konaný TŘÍKRÁLOVÝ POCHOD SVĚTEL v Malešicích. 

Letos se akce opět konala a přišlí ji absolvovali spolu s Ochranovskými -křesťanským sborem, který Milíčovu modlitebnu převzal. 

No - pochod to nebyl, ale řekněme 

tříkrálové setkání a vánoční hvězdy zhasínání. 

Myslíme, že je to přirozená  a moc dobrá věc, že tradice, která vznikla a byla věnována záchraně Milíčovy modlitebny se teď spojí s oficiálním svátkem OCHRANOVSKÉHO SBORU při ČCE.  Minulost přirozeně vstupuje do současnosti a naznačuje budoucnost. Kéž je pro Ochranovské i pro Malešické jen tou nejlepší….

 

 

 

 

 

Již po několikáté se sejdeme na pohorku nad Malešicemi. Popřejeme si zdraví, spokojenost, mír ve světě i v rodinách.

Letos 6. ledna 2016 v 17 hodin u výklenkové kapličky.  

Prostor, lidé, objekty existují pro sebe navzájem. Daný prostor je zhmotněním prostředí a vztahů budovaných v čase. Prostor tu byl někdy jen několik dnů, jindy 100 tisíce let a dal vzniknout rozlehlé síti souvislostí, někdy jako pramen života, někdy jako politické útočiště, někdy jako pozadí nenasytnosti.

Prostor, který je předurčen vztahy, je vždy více nápadný. Proto pokračujme v těchto vztazích, zhodnoťme síť souvislostí a tento prostor.

 

 

 

 

 

Reportáž o Milíčově modlitebně vysílala ČT 20.6.2015 v rámci magazínu 

"Z metropole" č. 455 

Ke shlédnutí zde: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/215411058230025

Obsah: Příběh trojské čistírny — Kabely do tunelu Blanka — Modlitebna v Malešicích — Jak se upravuje voda pro Prahu? — Výstava o kavárnách — Pohled do útrob staromětského orloje

 

V posledním období se Milíčova modlitebna dostala, víc než kdy jindy, do hledáčku médií.

 Na webu ČT24 vyšel článek o plánované  rekonstrukci a dostavbě. 

 

Regiony - Bílá krychlička architekta Davida Vávry doplní kostel z 50. let

21. 6. 2015 10:30 , autor: pba

Praha - Milíčova modlitebna, tedy evangelický kostelík v pražských Malešicích, vznikla vzhledem ke svému poslání v takřka absurdní době. Začátek 50. let 20. století totiž rozhodně nebyl obdobím, kdy by ve velkém rostly nové kostely. Svatostánek ale přesto přišel na svět, částečně i svépomocí, aby pak v následujících desetiletích silně zchátral. K jeho záchraně teď přispívá i architekt David Vávra, který navrhl jeho dostavbu.

Modlitebna vyrostla ve dvanáctitisícových Malešicích snad zázrakem - v bezbožném městě uprostřed bezbožných Čech a v období pro církevní život vyloženě temném. V této části Prahy přitom jiný svatostánek ani není. Architekt David Vávra, který teď navrhl dostavbu kostela, prý původně myslel, že kostel je z roku 1930 nebo 1940. "On ale překvapivě je z roku 1952, tedy z doby, kdy většina lidí, která měla křesťanské smýšlení, byla v kriminálech," uvedl David Vávra. Podle něj architekt stavby Bohumil Bareš minimálními prostředky dosáhl až antického účinku. "V čelní trojúhelníkové fasádě jsou pouze 3 oblouky a nahoře se to sbíhá do špice, a to je vše - a úplně to stačí," popsal základní princip stavby David Vávra.

Místní lidé si tehdy, jak se zpívá v jedné budovatelské písni, vyhrnuli rukávy a svépomocí zbudovali modlitebnu vskutku protestantského výrazu - bez kudrlin a okázalosti. Velikou zásluhu na vzniku modlitebny měl tehdejší farář Foltýn. "Pro mě je to výzva. Když jsme se nad tím jako sbor rozmýšleli, říkali jsme si, že přece v 50. letech to tu lidi vydupali ze země, tak to teď nenecháme zbořit," popsala Eva Šormová, kazatelka Ochranovského sboru.

A zboření Milíčově modlitebně opravdu hrozilo. Církev dlouho tápala, co s chátrajícím objektem, uvažovala o demolici a stavbě jiné budovy. "Pak ale zjistili, že je to ekonomicky neúnosné, je to docela vzdálené od centra, takže pro jejich záměr to nebylo adekvátní," konstatovala Mária Uhrinová z občanského sdružení Kaple Rektorská.

Českobratrská evangelická církev pak chtěla modlitebnu prodat, později znovu zbourat a prodat samostatný pozemek. Právě do těchto úvah vstoupil malešický občanský spolek Kaple Rektorská a pro záchranu modlitebny získal několik farářů z celé republiky. Mária Uhrinová uvedla, že uspořádali různé kulturní akce, aby aktivizovali místní populaci. Jednou byl například Tříkrálový pochod světel. Nakonec modlitebnu získal Ochranovský sbor Českobratrské církve evangelické, který před dvaceti lety přišel o své vlastní zázemí. A ten se modlitebnu rozhodl oživit. Podle kazatelky tohoto sboru Evy Šormové ale budovu nechtějí využívat jen pro náboženské účely. Bylo by to prý velké hýření - otevírat ji jen jednou týdně. "Chceme v těchto prostorách vytvořit různé kluby – mateřské centrum nebo klub pro seniory," uvedla kazatelka Ochranovského sboru Eva Šormová.

David Vávra doplní bílou krychličku

Aby modlitebna mohla sloužit širšímu společenstvu Malešických, potřebuje dostavbu. Té se ujal architekt David Vávra. "Přistavujeme drobnou krychličku, která má být nenápadná, nemá se prát s dominantní stavbou. A proto je bílá, pokorná, utopená v zahradě," popsal návrh David Vávra.

V plánované dostavbě by mělo vzniknout zázemí sboru a byt kazatele. Bude se tam taky vyučovat náboženství. Eva Šormová se těší i na terasu, kam by si věřící v létě po bohoslužbě mohli sednout na kávu a koláč.

Když štáb pořadu Z metropole natáčel u Milíčovy modlitebny poprvé, před čtyřmi lety, sotva se k ní bylo možné dostat. O klíčích od ní tehdy nikdo ani nevěděl. Svůj malý zázrak ale tato unikátní stavba vzniklá v nejtemnějším období počátku 50. let žije dál. Prokázala to třeba při letošní Noci kostelů, kdy už se tam koncertovalo a otevřela se veřejnosti.

Milíčova modlitebna

Architektem budovy z let 1950–1952 byl Bohumil Bareš. Je zvnějšku podobná památkově chráněnému evangelickému kostelu v Rožnově pod Radhoštěm a dalším stavbám od téhož architekta. Otevřena byla 18. května 1952 za účasti synodního seniora Viktora Hájka. Modlitebna byla v provozu do začátku 80. let 20. století, kdy ji kvůli špatnému stavu budovy, malému počtu věřících a dostatečnému množství evangelických sborů v okolí uzavřeli. Až do roku 2005 byla v majetku Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 - Jarov, od kterého ji za 2,7 milionu Kč vykoupila centrála církve. V listopadu 2014 pak od ústředí církve budovu koupil pražský sbor Ochranovského seniorátu (původně Jednota bratrská).

zdroj: ČT24

ZDROJ: https://m.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/315177-bila-krychlicka-architekta-davida-vavry-doplni-kostel-z-50-let/

 

 

 

 

Milíčovu modlitebnu v pražských Malešicích čeká rekonstrukce

Pokud vše půjde hladce, řemeslníci se v Milíčově modlitebně v pražských Malešicích objeví v červnu. Začnou s přístavbou zázemí pro sakrální budovu, které zde chybí.

Celý článek na:

https://www.novinky.cz/bydleni/359913-milicovu-modlitebnu-v-prazskych-malesicich-ceka-rekonstrukce.html

 

Dalo by se říct, že jsme na své cestě přišli k cíli.
Zabránili jsme zboření a další devastaci Milíčovymodlitebny tím, že jsme upozornili kompetentní, ale hlavně veřejnost na stav léta chátrající budovy a ukázali její potenciál. Uspořádali jsme v Malešicích několik dobrých a zajímavých akcí, v nichž bychom rádi - i ve spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci -pokračovali.
Už nějakou dobu má"Milíčovka" nového majitele, Ochranovský sbor cirkve Jednoty bratrské Praha. Záměry sboru s přestavbou a rozšířením budovy jsou velkorysé azájemci se o nich mohou prúběžně informovat na stránkách:      https://www.facebook.com/milicovakaple?fref=ts
Věříme, že spolupráce mezi místními obyvateli, jejichž zástupci se cítíme být, a novým majitelem Milíčovy modlitebny se bude vyíjet pozitivně a ve prospěch jak církve, tak i obce. Občanské sdružení Kaple Rektorská udělá pro to všechno.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A je to tady. Další benefice. Ta divadelní ještě není za námi a už na Vás hrneme další. Tentokrát nám zahrají vynikající hudebníci. Jistě nebudete litovat. Sejdeme se v www.takavarna.cz . Děkujeme, že podpoříte projekt OŽIVENÍ MILÍČOVY KAPLE.Pro všechny přátele a podporovatele přikládáme link na leták, přibližující Projekt oživení Milíčovy kaple. Čtěte, sdílejte, používejte! Díky!
https://www.jednotabratrska.cz/praha/?docs=1&file=44


Buchty a loutky pro nás připravili divadelní představení Neposlušná kůzlátka. Přijďte se podívat!

https://www.facebook.com/events/338705779646953/


Jak jsme ZAŽILI MALEŠICE JINAK....Skvěle!!!
Bylo dobré jídlo, pití...zpívání, divadlo...ale hlavně skvělá nálada...víc v sekci: Kalendář akcí
nebo na Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=R6nJ9W3Cb3w
 
 
 
 
 
 
 
Chtěli bychom, aby tam, kde je naše doma, byl v poledne slyšet zvon. Abychom se měli jako dobří sousedé kde potkávat, někde, kde po přátelském setkání můžeme slyšet moudrá slova a krásnou hudbu. Je tady takové místo. Je na kopci nad starými Malešicemi, kde na jedné straně stojí opuštěná kaple s kalichem nad sedlovou střechou a proti ní v parku barokní kaplička – snad zastavení křížové cesty s vyobrazením Golgoty.  

Občanské sdružení Kaple Rektorská

Božecká 347/3, 108 00 Praha 10, Malešice

kaple.Rektorska@email.cz, mob.720559672

www.kaple-rektorska.webnode.cz

www.malesice.eu/partneri/kaple-rektorska

Vážení obyvatelé Malešic, patrioti, milí pražští spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na sousedskou slavnost  „Zažít město jinak“. Akce se bude konat 20. září 2014 od 14  do 19 hodin v parčíku u výklenkové kaple v Rektorské ulici, nedaleko Milíčovy modlitebny, v Praze 10 – Malešicích, stanice MHD BUSu č. 297

PROGRAM:

KlevetírnA (připraveným happeningem inspirovat zúčastněné k diskusi o věcech vážných i méně vážných)

Piknik aneb Buchty na trávě (společné debužírování přinesených dobrot)

Čaj o páté (improvizovaná retrotančírna pro mladé, starší i pokročilé)

Vítejte, odkud jste k nám přišli? (představí se cizinci mezi námi)

Žijí tady s námi (handicapovaní spoluobčané v naší čtvrti)

Čtyřnozí sousedé (máme je rádi, patří k nám – pejsci)

 

Zveme všechny, malé i velké, mladé i starší.

Přineste s sebou židličky, deky, dobroty k jídlu i pití.

Těšíme se na vás!

 

Nová pozitivní zpráva přišla od farářky pražské sboru Ochranovského seniorátu ČCE: 

Zdravím,
tak jak jsem slíbila podávám zprávu o stavu jednání ze SR. Protože náš sbor chtěl nejdříve vyrozumět majitele objektu o svém rozhodnutí naše odpověď se poněkud zpozdila.
Náš sbor se rozhodl objekt koupit, zrekonstruovat kapli, a postavit zázemí pro faru a sborovou činnost. Ještě není tento objekt přepsán na náš sbor, tudíž nejsme jeho majiteli. Dojde ještě k jednání se SR, architektem a subjekty, kteří nám přislíbily finanční pomoc. Celé to bude stát pro náš sbor nepředstavitelné miliony, ale věříme, že s pomocí lidí nadšených pro tento projekt to dotáhneme do konce.
Budeme se těšit na spolupráci. Připravujeme nový web, kde by měly být vyvěšené návrhy, projekty na činnost aj. 
Děkujeme za podporu, kterou jsem cítila, když jsem s Vámi hovořila a rozhodovala se o tom, zda máme do tak náročné a velké investice vstoupit.
Přeji pěkný a požehnaný den. Mgr. Eva Šormová
Praha. 7. dubna 2014
Vypadá  to, že budeme mít v Malešicích spolupráci s tradičním a seriozním partnerem....budou bohoslužby, koncerty, kultura....držme si palce...víc: https://www.jednotabratrska.cz/index.php?sbory&cl=3

 

JARO květen 2013

 

Milí příznivci Milíčovy modlitebny a o.s. Kaple Rektorská,

předkládám Vám zde nejnovější zprávy o jednáních a rozhodnutích, které nás - všechny, kterým záleží na hodnotném a příjemném životě v pražských Malešicích -  snad posunou v našich snahách dál.
Předmět: zprávy ze Synodu - ADRESOVÁNO VŠEM SYMPATIZANTŮM MYŠLENKY OBECNEJ POSPOLITOSTI

Přátelé, dovolte, abych Vás seznámila s jednáním 3. zasedání 33. synodu ČCE, který se konal 28. 5. - 2. 6. 2013 a na němž se projednávali i okolnosti další (ne)existence Milíčovy modlitebny,   o jejíž záchranu nám jde.
"Projekt Malešice" byl součástí odpoledního sobotního bloku s názvem Návrhy Synodní rady. Nejprve synodálové rozhodovali o budově Teologické fakulty v Černé ulici, budou jí prodávat, více: https://synodcce.cz/?cat=3
Mezitím proběhlo několik hlasování a přesunů a já jsem se pozdravila s několika lidmi ze SR i jinými.
Jedním z nich byl farář David Nečil, který v předchozím bloku mluvil o tom, že si církev nemůže dovolit sentiment a tak jsem ho na chodbě oslovila a řekla mu, že chápu, že jemu jako českobudějovickému konseniorovi, může být nějaká kaple v Malešicích ukradená, ale že tady žije mnoho lidí, kterým na ní záleží...​​

Pak přednesla předsedkyně návrhové komise zprávu o situaci kolem Milíčovy modlitebny.

Sumář je asi takový: předešlý synod uložil SR, aby pro pozemek v Malešicích připravil investiční využití.
Mezitím se stalo, že se kolem objektu rozvířil prach a tudíž rozhodnutí se odkládá s doporučením,
aby SR hledala i jiné, než investiční využití.
Následovala rozprava, kde jednotliví diskutéři mluvili o tom:
- že objekt je architektonicky cenný (Růžička)
- že po konzultaci s arch. Vávrou SR usoudila, že by bylo škoda MM bourat (Zadražilová)
- že by bylo dobré SR uložit, ať vypíše architektonickou soutěž na dostavbu MM, tak pěkného objektu, který přece patří k malešickému Géniu loci (Červenka)
Ekonomista P. Stolař vystoupil s invektivou, že SR byla vystavena tlaku za strany o.s. Kaple Rektorská…. nicméně (nebo spíš bohudík) je tady Ochranovský seniorát Jednoty bratrské, který o objekt projevil zájem. 
Pak dostal slovo ochranovský senior f. Ondřej Halama, který za své souvěrce poprosil, aby Synod odsunul rozhodnutí o MM, protože jeho církev má o kapli v Rektorské zájem. Prý už na půdě jeho církve jednali s arch.Vávrou a ten jim navrhne dostavbu (možná se zvonicí...) 
Další diskutující - již jmenovaný David Nečil -  se vyjádřil, že by se nemělo zapomenout na aktivní místní občany a o.s. Kaple Rektorská, bez kterých by se vody nehnuly a tudíž by se mělo jednat i s nimi.
Abyste to měli z oficiálního zápisu, podívejte se na:https://synodcce.cz/?p=353
FAKTEM ZŮSTÁVÁ, ŽE následující zasedání 33. synodu bude probíhat ve Vsetíně od 29. května do 1. června 2014.
Když jsem pak osobně mluvila s p. Halamou, řekl,  že Ochranovský seniorát a jmenovitě pražský sbor s jistotou a rád bude s o.s.Kaple Rektorská na kulturně-společenských akcích spolupracovat.
Další jednání jsou už pouze na farářce pražského sboru, takže se pokusím s ní navázat kontakt.
Rovněž je tady nabídka p. Kocandy, tajemníka Ústřední kanceláře ČCE, že nám umožní Milíčovku si projít.
Do prázdnin se uskuteční řádná schůze o.s., o závěrech vzešlých se setkání budeme informovat.
 
Mária Uhrinová

 

 

Leden 2013

V lednu na svátek Tří králů jsme vyslali nad pražské Malešice světla. Několik balónků štěstí osvítilo málem šest desítek lidí, kteří i přes zimu a déšť přišli, aby podpořili naší myšlenku zabránit neopodstatněnému rozhodnutí ČCE, aby nepoužívaná Milíčova modlitebna v Rektorské ulici byla zbourána.

Věříme v zdravý rozum a odpovědnost majitele objektu, v podporu a pomoc MČ Praha 10 a hlavně v sílu lidské pospolitosti Malešických i obyvatel celé Prahy.

Více fotografií z akce najdete ve Fotogalerii a v Novinkách.

 

 

Vážení obyvatelé Malešic, patrioti i přátelé Malešic, milí pražští spoluobčané,

Občanské sdružení Kaple Rektorská Vám do Nového roku 2013 přeje zdraví, radost z dosažených pracovních i soukromých úspěchů a naději do budoucna.
*
Zároveň Vás zveme na Tříkrálový průvod světel, který může být prvním krokem k sousedskému sblížení a společnému naplňování cílů, jež naše čtvrť potřebuje.
Akce se bude konat 6. ledna 2013 v 17h  u Milíčovy modlitebny a u výklenkové kaple v Rektorské ulici, v Praze 10 - Malešicích.


 

Novinky

Akce pořádané KR, z.s. na podzim 2021

07.11.2021 03:54
10. 10.  výstava v Malešickém parku: CANEVALLE, rod,...

Sousedská slavnost ZAŽÍT MĚSTO JINAK 2021 - výstava Norman H. Ridenour

13.09.2021 01:50
NÁŠ SPOLEK NABÍDNE MÍSTNÍM ŠIROKÝ MNOHOŽÁNROVÝ PROGRAM: 2...

Zažít město jinak 2021

13.09.2021 01:48

SETKÁNÍ se s autorkou Lenka Linhartová a její neobyčejnou knížkou

30.05.2021 23:20

„MŮJ SEN? Mít fůru času a courat se Paříží…“

30.05.2021 23:11

Poděkování a přání

31.12.2020 16:31

Den poezie 2020 on line

19.11.2020 05:53
Milí přátelé, stejně jako...

Pražská divadelní kovárna ON LINE

03.11.2020 09:16
Podivná doba nás nutí řešit nevšední situace, které...

VRŠOVICKÁ DIVADELNÍ KOVÁRNA

25.09.2019 20:31

Kaple Rektorská, z.s. předkládá projekty vzdělávací, zábavné i užitečné, Městská knihovna bude v projektech partnerem

09.01.2017 01:27
  Projekt  "Hádej, kdo bydlel v naší ulici" se...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>