Výklenková kaple

Barokní stavba  stojí v Malešicích v blízkosti křížení ulic Rektorská a Na univerzitním statku. Stavebníkem byla pražská Univerzita Karlova a stavba proběhla údajně v roce 1757. Kaple byla údajně postavena na paměť bitvy u Štěrbohol (6/5/1757). Kaple je stejného typu jako proslulé kaple staroboleslavské poutní cesty. V tympanonu je umístěn čtyřlist – kvadrilob se zbytkem fresky s motivem poprsí Panny Marie. V nice je freska s Kristem na kříži a klečící Pannou Marií.
Kaple je památkově chráněna od 3. května 1958.
 
O.s. Kaple Rektorská má ambici postarat se o všechny památky v katastru Malešic. Bohužel momentální zákony nám nepřejí. Jakýkoli zásah do stavby - byť pozitivní - je bez souhlasu majitele (po kterém už dlouho marně pátráme) považován dnešní legislativou za zločin.
Jedním z aktů, které by na špatný stav památky chtělo upozornit je Pašiová hra s instalací tempery INRI na Velikonoce...