NE asanaci Milíčovy modlitebny

 

KOMU: Českobratrská církev evangelická  - Synodní rada, Jungmannova 9, Praha 1  

DÁLE na vědomí: MČ Praha 10, Mgr. Ivana Cabrnochová, členka Rady a zástupkyně starosty MČ P10

Praha 6. 1. 2013

Věc:  Petice proti dalšímu chátrání bývalého kostela ČCE v Rektorské ulici, Praha 10 – Malešice, zvané též „Milíčova modlitebna“ a proti její případné asanaci

Protestujeme  proti devastaci objektu „Milíčova modlitebna“ a rozhodnutí vlastníka jej v dalším období zbořit. Zlikvidovat tuto jedinečnou stavbu, postavenou v letech 1950 - 1957 podle projektu architekta Bohumila Bareše, by bylo trestuhodné.

Měla by budova, která vznikla paradoxně v době největší duchovní nesvobody a přežila socializmus, dnes ustoupit ne zcela rozumným a neopodstatněným záměrům???!!!

 

Svým podpisem vyjadřujeme nesouhlas s jakýmkoliv nevratným rozhodnutím ze strany vlastníka a naopak se svým jménem stavíme za úsilí o. s. Kaple Rektorská zvrátit destrukci této stavby. Tímto žádáme zastupitele MČ Praha 10, aby podpořili občanskou iniciativu a pomohli nastartovat konstruktivní diskuzi mezi ČCE a občany Malešic. Pouze společné hledání řešení může vést k záchraně stavby a k jejímu následnému využití pro společenské a kulturní akce (např. výstavy, přednášky, divadelní představení, koncerty apod.)

 

Jméno                                          Adresa                                Pospis

 

 

 

Petice