Zprávy z jednání 3. zasedání 33. synodu ČCE - možná naděje pro Milíčovu modlitebnu a o. s. Kaple Rektorská

07.06.2013 23:18
Milí příznivci Milíčovy modlitebny a o.s. Kaple Rektorská,
 

předkládám Vám zde nejnovější zprávy o jednáních a rozhodnutích, které nás - všechny, kterým záleží na hodnotném a příjemném životě v pražských Malešicích -  snad posunou v našich snahách dál.

Předmět: zprávy ze Synodu - ADRESOVÁNO VŠEM SYMPATIZANTŮM MYŠLENKY OBECNEJ POSPOLITOSTI

 

Přátelé,

dovolte, abych Vás seznámila s jednáním 3. zasedání 33. synodu ČCE, který se konal 28. 5. - 2. 6. 2013 a na němž se projednávali i okolnosti další (ne)existence Milíčovy modlitebny,   o jejíž záchranu nám jde.

 

"Projekt Malešice" byl součástí odpoledního sobotního bloku s názvem

 Návrhy Synodní rady. Nejprve synodálové rozhodovali o budově Teologické fakulty v Černé ulici, budou jí prodávat, více: https://synodcce.cz/?cat=3

Mezitím proběhlo několik hlasování a přesunů a já jsem se pozdravila s několika lidmi ze SR i jinými.

Jedním z nich byl farář David Nečil, který v předchozím bloku mluvil o tom, že si církev nemůže dovolit sentiment a tak jsem ho na chodbě oslovila a řekla mu, že chápu, že jemu jako českobudějovickému konseniorovi, může být nějaká kaple v Malešicích ukradená, ale že tady žije mnoho lidí, kterým na ní záleží...​​

Pak přednesla předsedkyně komise zprávu o situaci kolem Milíčovy modlitebny.

Sumář je asi takový: předešlý synod uložil SR, aby pro pozemek v Malešicích připravil investiční využití.

Mezitím se stalo, že se kolem objektu rozvířil prach a tudíž rozhodnutí se odkládá s doporučením, aby SR hledala i jiné, než investiční využití.

Následovala rozprava, kde jednotliví diskutéři mluvili o tom:

- že objekt je architektonicky cenný (Růžička)

- že po konzultaci s arch. Vávrou SR usoudila, že by bylo škoda MM bourat (Zadražilová)

- že by bylo dobré SR uložit, ať vypíše architektonickou soutěž na dostavbu MM, tak pěkného objektu, který přece patří k malešickému Géniu loci (Červenka)

Ekonomista P. Stolař vystoupil s invektivou, že SR byla vystavena tlaku za strany o.s. Kaple Rektorská…. nicméně (nebo spíš bohudík) je tady Ochranovský seniorát Jednoty bratrské, který o objekt projevil zájem. 

Pak dostal slovo ochranovský senior f. Ondřej Halama, který za své souvěrce poprosil, aby Synod odsunul rozhodnutí o MM, protože jeho církev má o kapli v Rektorské zájem. Prý už na půdě jeho církve jednali s arch.Vávrou a ten jim navrhne dostavbu (možná se zvonicí...) 

Další diskutující - již jmenovaný David Nečil -  se vyjádřil, že by se nemělo zapomenout na aktivní místní občany a o.s. Kaple Rektorská, bez kterých by se vody nehnuly a tudíž by se mělo jednat i s nimi.

Abyste to měli z oficiálního zápisu, podívejte se na:https://synodcce.cz/?p=353

FAKTEM ZŮSTÁVÁ, ŽE následující zasedání 33. synodu bude probíhat ve Vsetíně od 29. května do 1. června 2014.

Když jsem pak osobně mluvila s p. Halamou, řekl,  že Ochranovský seniorát a jmenovitě pražský sbor s jistotou a rád bude s o.s.Kaple Rektorská na kulturně-společenských akcích spolupracovat.

Další jednání jsou už pouze na farářce pražského sboru, takže se pokusím s ní navázat kontakt.

Rovněž je tady nabídka p. Kocandy, tajemníka Ústřední kanceláře ČCE, že nám umožní Milíčovku si projít.

Do prázdnin se uskuteční řádná schůze o.s., o závěrech vzešlých se setkání budeme informovat.

Mária Uhrinová