Světla nad Malešicemi

18.01.2013 14:12

 

Tříkrálový průvod světel v Malešicích potěšil místní a otevřel otázky nad další existencí Milíčovy modlitebny v Rektorské ulici. Občanské sdružení Kaple Rektorská, které bylo zaregistrováno před rokem (ideje se tvoří a jednání s ČCE trvají už 2 roky), uspořádalo u barokní výklenkové kaple v Rektorské pro místní obyvatele koncert, povídání o svátku Tří králů a lampionový průvod malešickými ulicemi.

 I když počasí bylo sychravé, sešlo se kolem 60 lidí všeho věku a nepocházeli jenom z Malešic. Přišli nás podpořit přátelé z celé Prahy (rovněž místostarostka P10, Mgr. I. Cabrnochová) a tito svým podpisem podpořili naší myšlenku, zabránit sanaci Milíčovky a zbudovat v ní kulturně-společensky-duchovní centrum KAPLE. Akce vzbudila všeobecný zájem a informovala o ní mnohá média. 

Více obrázků z akce si můžete prohlédnout v sekci Fotogalerie, články a videa v sekci Ohlasy v médiích.