Rok 2016 přinesl mnoho zajímavého

09.01.2017 01:25

Český rok v Malešicích/ Plány a skutečnost

1. 1. 2016 Tříkrálový průvod světel bude metaforou radosti ze záchrany božského dítěte s poselstvím, že každé dítě je dar.

24. 2. 2016 Zmizelá Praha 10 – Strašnice – komentované promítání starých fotografií z archivu Františka Vrbeckého a vzpomínání pamětníků. Jak vypadaly ulice, kterými denně chodíme, před 100 lety? Jsou stejně krásné a účelné? Strašnice byly do 19. století známé pěstováním zelí, jež se tady pěstovalo na desítkách statků, pak se ale začaly stavět ve velkém činžáky a rodinné domy. Jak vypadá „ves lidí“ Strašnových v 21. století? Večer vzniká ve spolupráci s  Domem čtení a iniciativou Společně pro Desítku.

V únoru se náhradou za program nemocného F. Vrbeckého uskutečnil první díl cyklu Je nám ctí a radostí … 18. únor 2016 -Večer s osobností Prahy 10: Režisér Josef Císařovský a ukázky z jeho filmů, které se tematicky vztahují k Praze 10. Večer vzniká ve spolupráci s Domem čtení a iniciativou Společně pro Desítku.

31. 3. 2016 Zmizelá Praha 10 – Záběhlice – komentované promítání starých fotografií z archivu Františka Vrbeckého a vzpomínání pamětníků. Večer vzniká ve spolupráci s Domem čtení a iniciativou Společně pro Desítku.

30. 4. 2016 FILIPOJAKUBSKÁ NOC aneb Malešické čarodějnice jsou k neupálení.  Pojďme uvěřit, že existují dny, kdy mají magické síly větší moc než kdy jindy.

5. 5. 2016 Je nám ctí a radostí … Večer s osobností Prahy 10: Pavel Klinecký, farář Českobratrské církve evangelické, sboru v Kralické ulici a mnohaletý moderátor televizního pořadu Uchem jehly. Večer vzniká ve spolupráci s Domem čtení a iniciativou Společně pro Desítku.

17. 9. 2016 Zažít město jinak, akce pojatá jako sousedská slavnost, posezení s piknikem. …ve spolupráci s Malešice v pohybu, Auto- Mat a iniciativou Naše Malešice. Kdo může, donese něco dobrého k snědku, k pití, k zábavě, společně pobudeme v místech, které jsou naším domovem, ale dnes se zastavíme: společně se sousedy.

3. 11. 2016 Den poezie v Malešicích –Kaple Rektorská, o. s.,ve spolupráci s Malešický mikropivovar, s.r.o., občanskou iniciativou NAŠE MALEŠICE a Strašnickým divadlem X10 uvádí v rámci festivalu DEN POEZIE poetický večer „Tam, kde skřivan zpívá na betonu“.

Spolu s pamětníky zavzpomínáme a představíme básníka Jiřího Karena, žijícího mnoho let v Praze 10 na Počernické ulici. Akce se koná ve spolupráci se společností Den poezie /www.denpoezie.cz/

24. 11. 2016 Zmizelá Praha 10 – Malešice– komentované promítání starých fotografií a povídání o místech, kde žijeme a jejich dávné podobě. Večerem, pořádaným iniciativou Společně pro Desítku a Kaple Rektorská, o. s., nás provedou Ing. arch. David Mateásko a Tomáš Klouček, oba z platformy Naše Malešice. 

 

26. 11. Koncert ke cti sv. Cecílie, patronky všech hudebníků

Vystoupí absolventi semináře „Fundamenty pěveckého umění v zrcadle času“. Akce pořádána ve spolupráci s HAMU, Praha

 

1. 12. 2016 Den poezie ve Strašnicích

Jiří Karen a Zuzana Podmelová: „Čtverec nad přeponou lásky“.(Milostná a rodinná lyrika básníka spojeného s Prahou 10 .)

Akce se koná ve spolupráci se Strašnickým divadlem X10, Domem čtení a iniciativou Společně pro Desítku a se spol. Den poezie /www.denpoezie.cz/

 

 

24. 12. 2016 Vánoce u nás

Věříme, že rok 2016 budeme ho moci radostně ukončit společně oslavenými svátky, prožitím společného ekumenického setkání a zpívání pastorel s ukázek z České mše vánoční Jana Jakuba Ryby v Milíčově modlitebně. Ve spolupráci s Ochranovským  sborem  při Českobratrské církvi evangelické v Praze.