Projekt KAPLE SDÍLENÍ součástí bakalářské práce

01.07.2015 16:20

Aktivity, které byly učiněny pro zachranu MM a taky záměry, které naše občanské sdružení připravilo pro další využití prostoru 

(projekt KAPLE SDÍLENÍ) se staly součástí bakalářské práce Terezy Buriánkové,  studentky Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Arts management.

Dne 25. června svou bakalářskou práci, v níž se zabývá projektem záchrany a oživení Milíčovy modlitebny v Malešicích, úspěšně obhájila..

Gratulujeme.