MČ Praha 10 koupí vilu Bratří Čapků

09.09.2013 18:02

Červnové zastupitelstvo schválilo koupi vily Karla Čapka

Přibližně 50 milionů Kč vyčlenilo zastupitelstvo MČ na koupi poloviny vily, v níž žili bratři Čapkovi. MfDnes přinesla zprávu o tom, že po koupi by do procesu měli být zapojeni odborníci a naidnes.cz zveřejnila fotografie současného stavu vily. Jak se Zaostřeno na 10 dozvědělo na schůzce se starostou B. Zoufalíkem, v současné době probíhá soupis a oceňování kompletního inventáře vily, samotná koupě však jistá není a např. s Památníkem národního písemnictví doposud pokud víme vedení radnice nejednalo. Má Praha 10 vilu a pozůstalost po jednom z našich největších spisovatelů vůbec kupovat? Bude například schopná ji adekvátně provozovat? Ankety na webu Zaostřeno se zatím zúčastnilo 172 osob - většina zdá se podporuje koupi vily státem, ale ne Prahou 10. 
 

Poděkování za zachování odkazu po Karlu Čapkovi

 

Veřejné poděkování
 
 
Vážený pane Scheinpflugu,
rádi bychom Vám a Vaší rodině poděkovali za to, že jste uchovali odkaz Karla Čapka kompletní a neporušený pro příští generace. Vážíme si toho, že máte v úmyslu zpřístupnit ho - díky chystanému prodeji veřejnému subjektu - veřejnosti. Doufáme také, že se podaří, aby byly do procesu co nejdříve zapojeny příslušné odborné instituce, a že šance, kterou České republice hodláte dát, nebude námi občany ani našimi politiky promarněna.
 

Svým podpisem pod https://www.petice24.com/podekovani_za_zachovani_odkazu_po_karlu_capkovi#form,připojením svého jména a informováním dalších lidí, se může podařit dobrá věc! Bude potřeba všech sil, které máme, abychom radnici přiměli k rozumnému postupu - a zapojení nejen médií, ale i širší veřejnosti by mohlo hodně pomoci!