Benefiční představení souboru BUCHTY A LOUTKY ve prospěch MILÍČOVY MODLITEBNY

12.11.2014 19:50

Vážení přátelé, 

dovoluji si pozvat Vás touto cestou na benefiční představení souboru BUCHTY A LOUTKY ve prospěch Projektu komunitního a pastoračního centra /se zázemím pro Pražský sbor Jednoty bratrské/ MILÍČOVA KAPLE, Praha - Malešice a tím Vás na toto dílo upozornit. V odkazech níže můžete najít podrobnosti o benefičním představení, ale také o celém připravovaném projektu.
 
 

www.jednotabratrska.cz/praha/index.php?projekt&cl=3
www.jednotabratrska.cz/praha/index.php?projekt&cl=5