Kaple sv. Václava

Pozdně barokní kaple se zvoničkou z roku 1765 v místě původní návsi, je památkové chráněna od 3. května 1958.