ČINNOST SDRUŽENÍ - chronologie

 

Milíčova modlitebna – kostel pro sdílení - zatím však za zavřenou bránou

Při momentálním způsobu života, který je provázen povětšinou dostatečným hmotným zabezpečením, chybí nám lidem něco podstatné: schopnost nést s těmi druhými radost i zármutek. Abychom měli možnost takového sdílení, potřebujeme se setkávat. Kde ale najít místo, aby se mohli potkat lidé různí věkově, vzdělanostně i sociálně odlišní a nikdo by se necítil nepatřičně? V dobách minulých takovým místem byl kostel, jenže dnešní pragmatická doba ukazuje, že kostely musí být využívány i jinak. Vykročením dobrým směrem jistě je, že vedle místa tradičních církevních shromáždění, se církevní prostory otevírají pro koncerty, výstavy, veřejné vzdělávací akce, mateřská centra.
 
 
Co když v obci takový funkční kostel není? A co když ona stavba, prodchnuta duchem pospolitosti stojí, ale církev jí neprovozuje? Kostel má být místem setkávání s duchovnem a s ním se setkáváme především v druhých lidech - a nemusí jít zrovna o "lidi církevní". Tedy kostel má sloužit k setkávání a vzájemnému sdílení, neboť člověk člověka potřebuje.
NĚKOLIK DOBRÝCH ZPRÁV PRO MALEŠICE:
 

První dobrá zpráva pro Malešice:

V ulici Rektorská stojí sakrální stavba pojmenovaná podle českého kazatele ze 14. století Jana Milíče z Kroměříže. Byla postavena v roce1950 dle návrhu architekta Bohumila Bareše. Je ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické.

Druhá dobrá zpráva pro Malešice:

Občanskému sdružení Kaple Rektorská se po několika letech snažení povedlo vzbudit v majiteli objektu i ve veřejnosti zájem o stav a další využití Milíčovy modlitebny.  ČCE přehodnotila svůj postoj a ustoupila od původního záměru MM zbořit a pozemek „investičně využít“.

 

Třetí dobrá zpráva pro Malešice:

Záměrem Občanského sdružení Kaple Rektorská je najít způsob, jak objekt zrekonstruovat a následně v něm provozovat Společensko-kulturně-duchovní centrum KAPLE.

 

Čtvrtá dobrá zpráva pro Malešice:

O Senior Ochranovského seniorátu Jednoty bratrské na zasedání 33. synodu ČCE oznámil, jeho církev má o kapli v Rektorské zájem. Znamená to, že po mnoha letech by se v Malešicích mohli konat bohoslužby. Kompetentní jeho církve už jednali s architektem Davidem Vávrou a ten slíbil, že navrhne dostavbu (možná i se zvonicí…) 

Pátá dobrá zpráva pro Malešice:

Za Radu starších pražského Ochranovského seniorátu prohlásila jeho farářka, že pokud její sbor Milíčovu modlitebnu převezme, tak s jistotou a rádi budou s o.s.Kaple Rektorská na kulturně-společenských akcích spolupracovat.

Naše občanské sdružení Kaple Rektorská je občanskou iniciativou pro záchranu malešických památek a znovuoživení zdejší lidské pospolitosti. Vychází ze skutečnosti, že zde široko daleko není žádný funkční prostor pro kulturu, umění, duchovnost. 

Kostel, bývalá kaple Českobratrské církve evangelické nazývaná též Milíčova modlitebna v pražských Malešicích od architekta
Bohumila Bareše se sama nabízí. Již druhý rok se pokoušíme s majitelem modlitebny, s ČCE komunikovat.

Chtěli bychom v souladu ze Synodní radou ČCE pro objekt i pro Malešice to nejlepší: modlitebnu zachránit a to jak pro bohoslužby, tak pro kulturu, společenská setkávání a podobně.

Členové našeho sdružení nejsou nějací neurčití lidé z ulice, naopak všichni jsou osobnostmi s velkými zkušenostmi profesními i lidskými, lidé, kteří věří, že cesta dopředu vede pouze přes obnovení přirozených pospolitostí, jakými jsou rodina a obec. Je potřeba najít způsob, jak sdílet zkušenosti mezi generacemi, jak posílit společenství, jak oživit úctu k místu, kde žijeme, k vlasti, k zemi a planetě.

 

 

Členové Občanského sdružení KAPLE REKTORSKÁ

 

Prof. PhDr. Vít Vlnas, ředitel Národní galerie, vysokoškolský pedagog 

Mgr. Zuzana Maléřová, spisovatelka

Tomáš Klouček, účetní a daňový poradce

Ing.arch.MgA. David Mateásko, architekt a designér  ⃰

Ing. Milan Maršálek, vedoucí EkoCentra 

PhDr. Jaroslav Mervínský, ředitel Gymnázia Na Vítězné pláni, P4

MgA. Mária Uhrinová, divadelnice a publicistka, předsedkyně sdružení

 

S aktivitami o. s. Kaple Rektorská sympatizuji tyto osobnosti:

bývalý senátor a nynejší europoslanec Jaromír Štětina, RNDr. Jiří Nečas, VŠ pedagog a laický kazatel ČCE, historikové Petr Čornej a Renata Čornejová,bývalá senátorka a místostarostska MČ Prahy 10 Mgr. Ivana Cabrnochová a mnoho dalších obyvatel Prahy 10.

 

⃰ Členství jednotlivých osob bylo v období 2014- 2016 ukončeno.